20 tỉnh, thành đạt tiêu chí “vùng xanh” về dịch bệnh

20 tỉnh, thành công bố đạt cấp 1 về dịch bệnh (bình thường mới); 20 tỉnh cấp 2 (nguy cơ trung bình), tính đến sáng 19/10.

Theo VNexpress