6 lần thay đổi biện pháp chống dịch của TP.HCM

Hai tháng qua, TP.HCM đã 6 lần điều chỉnh cấp độ kiểm soát, tăng siết chặt giãn cách với mục tiêu khống chế, ngăn chặn Covid-19 lây lan.

Theo Vnexpress