Hai năm kinh tế Việt Nam trong vòng xoáy Covid-19

Đại dịch và nhất là sự xuất hiện của biến thể Delta khiến đồ thị tăng trưởng không còn giữ được nhịp đi lên, các khu vực kinh tế , người lao động Việt Nam đều bị ảnh hưởng.

Theo VNexpress