Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán đáng chú ý ngày 28/4

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến các doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán Việt Nam ngày 28/4.

Tin doanh nghiệp

VRE – Công ty Cổ phần Vincom Retail – Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vincom Retail trong Quý I đạt 2.226 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 781 tỷ đồng, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm trước.

NHH – Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội – Năm 2021, NHH đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 10%.

HSG – Tập đoàn Hoa Sen – Quý II NĐTC 2020-2021 doanh thu đạt 10.846 tỷ đồng, tăng 88% và lãi sau thuế 1.035 tỷ đồng, gấp 5,1 lần. Lũy kế 6 tháng, doanh thu 19.946 tỷ đồng, tăng 61% và thực hiện 60% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 1.607 tỷ đồng, gấp 4,2 lần và vượt 7% kế hoạch năm.

MWG – CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động – Quý 1 ghi nhận doanh thu hợp nhất là 30.827 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 1.337 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận năm.

LCG – CTCP Licogi 16 – Ngày 25/4, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 13/5/2021. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

DGC – CTCP Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang – Thông báo kết quả kinh doanh quý I/2021 với doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 1.949 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 292 tỷ đồng. Trong quý II/2021, DGC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 270 tỷ đồng.

DBT – CTCP Dược phẩm Bến Tre – Thống nhất thoái toàn bộ hơn 4,36 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (Biopharco), tương ứng tỷ lệ 51%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2021.

GSP – CTCP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế – Ngày 29/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 04/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/5/2021.

INN – CTCP Bao bì và In nông nghiệp – Ngày 13/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 14/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/5/2021.

SHB – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Ngày 06/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 07/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

DBC – Tập đoàn Dabaco Việt Nam – Năm 2021 đặt mục tiêu tổng doanh thu 15.439 tỷ đồng. Chỉ tiêu lãi sau thuế 827 tỷ đồng, giảm 41%. Về kế hoạch chia cổ tức, cổ đông thông qua mức chi trả 30% cho năm 2021. Trong đó, cổ tức bằng tiền mặt là 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) và cổ tức cổ phiếu là 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CVT – CTCP CMC – CTCP Nhựa Đồng Nai, tổ chức có liên quan đến ông Ngô Đức Vũ – Chủ tịch HĐQT đã mua vào hơn 18,76 triệu cổ phiếu CVT, tỷ lệ 51,14%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 25/3 đến 23/4 theo phương thức thỏa thuận. Trước giao dịch, Nhựa Đồng Nai chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu CVT nào.

DPM – CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, cổ đông đã mua vào hơn 4,14 triệu cổ phiếu DPM. Qua đó, nâng sở hữu tại DPM lên hơn 4,87 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,25%. Thay đổi có hiệu lực kể từ ngày 24/4.

PVL – CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt – Bà Lê Thị Hồng Xuyến, mẹ của ông Nguyễn Lê Đình Khánh – Ủy viên HĐQT đã bán toàn bộ hơn 478.000 cổ phiếu PVL sở hữu, tỷ lệ 0,96%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 05/4 đến 16/4.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SRF – CTCP Kỹ Nghệ Lạnh – Bà Nguyễn Thị Hồng, vợ ông Nguyễn Hữu Thịnh – Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu SRF từ ngày 04/5 đến 02/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hồng sẽ nâng sở hữu tại SRF lên hơn 868.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,67%.

TVC – CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt – Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt, cổ đông lớn đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu TVC từ ngày 29/4 đến 28/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 17,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 37,15%.

NDN – CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng – Ông Nguyễn Quang Minh Khánh, con ông Nguyễn Quang Trung – Tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NDN từ ngày 04/5 đến 28/5 theo phương thức khớp lệnh. Hiện tại, ông Khánh chỉ đang nắm giữ 20.000 cổ phiếu NDN.

PPE – CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam – Ông Lê Cảnh Toàn, Giám đốc đăng ký mua 450.000 cổ phiếu PPE từ ngày 29/4 đến 27/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Toàn đang nắm giữ 1.500 cổ phiếu PPE.

Theo Trí thức trẻ