MB báo lãi gần 8.000 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ nợ tăng mạnh

MB báo lãi 6 tháng đầu năm tăng 56% lên gần 8.000 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của riêng ngân hàng mẹ tăng mạnh lên 311%.

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm với lợi nhuận hợp nhất trước thuế 7.986 tỷ đồng, tăng 56%.

Hết quý II, dư nợ cho vay của MB tăng 11% so với hồi đầu năm, tiền gửi từ dân cư tăng 10%. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của ngân hàng này giảm từ mức 1,04% hồi đầu năm xuống còn 0,74%.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) hợp nhất tăng mạnh từ 134% lên 236%. Nếu xét riêng ngân hàng mẹ, tỷ lệ LLCR tăng từ 159% lên 311%, có nghĩa là cứ một đồng nợ xấu, MB trích lập dự phòng hơn 3 đồng.

Việc đẩy mạnh trích lập dự phòng của MB giúp nhà băng có dư nguồn lực xử lý nợ xấu trong tương lai và cũng là “của để dành” lợi nhuận cho những kỳ tới. Điều này cũng nằm trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng nếu chưa trích đủ dự phòng cụ thể cho toàn bộ dư nợ cơ cấu, sẽ phải trích bổ sung tối thiểu 30% còn thiếu muộn nhất vào năm nay. Tới tháng 9 năm ngoái, tỷ lệ nợ tái cơ cấu vì Covid-19 của MB vào mức 3% dư nợ cho vay.

6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của MB tăng 34% nhờ thu từ lãi tăng (17%) trong khi chi phí lãi giảm 6% so với cùng kỳ. Các hoạt động khác đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt, như lãi từ dịch vụ tăng 24%, lãi từ ngoại hối tăng 64%, từ mua bán chứng khoán đầu tư, kinh doanh và góp vốn dài hạn tăng 43%.

Tổng thu nhập hoạt động của MB qua đó tăng 40% lên 18.117 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng hơn 30% lên 5.891 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 28% lên 4.240 tỷ. Luỹ kế 6 tháng, MB tăng lãi 56% lên 1.986 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) là 2,48%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 23,8%.

Theo VNexpress