So sánh chi phí sản xuất xe xăng và xe điện

Vì khối pin ngốn nhiều tiền, xe điện có chi phí sản xuất hiện cao hơn khoảng 45% so với xe xăng. Nhưng về lâu dài xe điện chứng tỏ giá trị sử dụng của mình.

Theo VNexpress