Hà Nội sẽ thành lập 2- 5 khu công nghiệp mới

Kinhtetrithuc.vn - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Thành lập 2 - 5 khu công nghiệp mới giai đoạn 2021 - 2025. Thành phố Hà Nội xác định và phấn đấu hoàn thành mục tiêu thành lập 5 khu