Browsing Tag

Tiêu điểm

Windows đã chạy được ứng dụng Android

Ở phiên bản thử nghiệm mới nhất của Windows 11, Microsoft đã thêm vào tính năng chạy các ứng dụng Android trên hệ điều hành máy tính. Tính năng chạy ứng dụng nền tảng Android trên Windows 11 được chú ý, nhưng chưa sẵn sàng khi Microsoft