Browsing Tag

xe an toàn nhất 2021

Những mẫu xe an toàn nhất 2021

Tổng cộng 41 xe được xếp hạng Top Safety Pick và 49 xe Top Safety Pick+, theo đánh giá của Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS). Tổng cộng cả hai danh sách năm nay có 90 xe đạt điểm an toàn cao, tăng so với 64 xe của 2020. Chỉ