Thế Giới Di Động sắp chia cổ tức 60%, liên tục tăng trưởng nửa đầu 2021

Thế Giới Di Động dự kiến chi 475 tỷ đồng và phát hành 237,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2020, thực hiện trong tháng 7-8.

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa thông báo sẽ triển khai phương án trả cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 60%. Trong đó mức trả bằng tiền là 10% và chia bằng cổ phiếu là 50%. Thời gian thực hiện trong tháng 7-8.

Đối với phương án chia tiền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận về tương ứng 1.000 đồng. Với 475 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thế Giới Di Động dự tính trích ra 475 tỷ đồng để thanh toán trong đợt này.

Đối với phương án chia cổ phiếu, cổ đông cứ sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 6 cổ phiếu mới. Tổng khối lượng phát hành đợt này là gần 237,7 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ doanh nghiệp lên 7.131 tỷ đồng.

Nguồn vốn chia cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế tại BCTC kiểm toán 2020. Năm ngoái tập đoàn này ghi nhận mức lãi sau thuế tăng nhẹ 2%, đạt mức kỷ lục 3.920 tỷ đồng. Tính đến cuối năm ngoái, Thế Giới Di Động còn 10.390 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo báo cáo 5 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 51.830 tỷ đồng, tăng 9% và thực hiện 41% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thu về 2.172 tỷ đồng, tăng 26% và thực hiện 46% kế hoạch năm.

Đà tăng trưởng liên tục trong kinh doanh giúp cổ phiếu MWG tăng giá mạnh 32% kể từ đầu năm. Hiện thị giá MWG đang đứng ở vùng giá cao nhất lịch sử 156.800d đồng/cổ phiếu.

Theo Zing