Giải pháp gỡ rối cho ‘chung cư mini’

Kinhtetrithuc.vn - Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận cho từng căn hộ trong chung cư mini thì chủ sở hữu của những căn hộ này tiếp tục thực hiện các quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật về nhà ở trước ngày luật này có hiệu