Browsing Tag

vaccine COVID-19

TP.HCM bắt đầu tiêm vaccine mũi 3

Kinhtetrithuc.vn - TP.HCM có kế hoạch tiêm vaccine mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho người thuộc nhóm ưu tiên, triển khai từ ngày 10/12. Danh sách các trường hợp ưu tiên thuộc diện được tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại sẽ được lập. Sau